Kwaliteit

Een kwaliteitsvolle school

Samenhang

Een samenhangde school

Inteamiteit

Een samen te dragen school

Identiteit

Een school met een 'eigen' gezicht

Zorg

Een op zorg gerichte school