Schoolreglement

In het schoolreglement vind je de wederzijdse rechten en plichten van de leerlingen, de ouders en de school en alle informatie over de werking van de school.

INFO OUDERS
Alle praktische informatie kan u hier terug vinden.
gallery/pijl_1

Huiswerk

Van zodra je kind in de lagere school komt, wordt het geconfronteerd met huiswerk. Ook u krijgt als ouder plots weer te maken met huiswerk.
Hoe denken wij hierover? Wat is het huiswerkbeleid op onze school? U vindt het antwoord in deze brochure.

gallery/pijl_1
gallery/pijl_1
gallery/pijl_1

Voel je goed

Alle kinderen zouden zich in hun schoolperiode veilig moeten kunnen voelen.
Als school stellen we daarom graag volgende aandachtspunten voorop.
Meer info in onze brochure.

Gezondheid

Gezondheidsbeleid op school.
Wat doet onze school? U vindt het antwoord in deze brochure.

Schoolware

Het digitale communicatie platform voor de ouders. U kan hier alle informatie raadplegen zoals activiteiten, schoolrekeningen, mededelingen, persoonsgegevens, ...

gallery/pijl_1

Schoolbrochure

In onze infobrochure vind je heel wat nuttige informatie en contactgegevens.

Brief Bingel
gallery/pijl_2

Afwezigheden

Als je kind ziek is, verwittig de school dan zo snel mogelijk. Zorg voor een schriftelijke verantwoording als je kind weer naar school gaat.

Bingel

Ouders kunnen opvolgen hoeveel taken en oefeningen hun kind al gemaakt heeft en wat de algemene oefenresultaten zijn. Zo kunnen zij mee bingelen met hun kind(eren).

Ga naar https://www.bingel.be/ouders

Medicatie

Fiche om medicatie toe te dienen tijdens de schooluren aan je kind..

gallery/pijl_1

Eerst Communie

Op deze pagina kan je alle informatie terug vinden over de eerste communie.

Meer info volgt nog.

HandleidingWebouders
gallery/pijl_2

Inschrijven

Iedereen is steeds welkom voor vrijblijvende kennismaking of meer info.

Dit kan steeds na afspraak met de directie (telefonisch of per email directie@vbs-dewegwijzer-morkhoven.be)

gallery/pijl_2
gallery/pijl_2